CityPlan 2000

Referenzen

Metadaten

Datenqualität vorläufig (nicht fertig)
Dateneingabe durch CityPlan
Quelle CityPlan
Review Status kein Review
Letzte Änderung 28.12.2000 17:21:40
Sprache čeština
GUID {CC0E4985-80DA-11D4-9E81-0080C8426C9A}

Kommentar

CityPlan: interní databáze (Internal database). CityPlan is a multi-disciplined consulting, engineering, design and planning company established in 1992. CityPlan offers experience on wide variety of projects in the field of energy, transportation, civil engineering and other utilities including environmental end economical evaluation. CityPlan is information center for GEMIS utilization in the Czech Republic, in cooperation with the Czech Energy Agency (Ceska Energeticka Agentura). CityPlan je Českou energetickou agenturou pověřená organizace pro tvorbu a poskytování aktualizované databáze GEMIS. Poskytuje veškeré služby a poradenství související s využíváním GEMIS v České republice. CityPlan patří do poradenské sítě EKIS ČEA Kontakt: Ing. Ivan Beneš, tel. 02-297327, fax: 02-294939, E-mail: cityplan@cityplan.cz, mobil: 603-261470, Adresa: Odborů 4, 12000 Praha 2 Obory činnosti CityPlan s.r.o.: - výroba, rozvod a užití energie - doprava a dopravní stavby, mosty - odpadové hospodářství - oceňování podniků a podnikatelských záměrů - energetické a environmentální audity - územní plánování a infrastruktura - energetická politika a plánování - průzkum, měření a optimalizace dopravy - studie proveditelnosti - podnikatelské záměry - ekonomika, ceny a odhady v energetice a dopravě - ekonomické a finanční analýzy - rozbory a prognózy cen energií marketingové průzkumy